Vilkår for personlig trening

Kunden må selv vurdere at helsetilstanden er tilstrekkelig god nok til å benytte seg av personlig trening uten risiko for skade/sykdom.

Kunden plikter seg til å informere om eventuelle begrensninger, helsetilstand, tidligere sykdom/skade.

Det er viktig at kunden under trening opplyser om eventuelle ubehag eller smerter som oppstår ved øvelser som blir utført.

Kunden trener til enhver tid på egen risiko. Jeg skal som personlig trener veilede på best mulig måte ved å vise hvordan øvelsene skal utføres uten at kunden kommer til skade.

Skulle uforutsette ting skje skal ikke jeg som personlig trener stilles til ansvar.

Som personlig trener trener vil jeg gi råd rundt kosthold, ernæring og trening, men jeg presiserer at jeg hverken er ernæringsfysiolog eller fysioterapeut.

Mitt mål er at kunden skal bli tilfreds, nå sine mål og oppleve mestring og se progresjon. Det finnes dog ingen garantier, men jeg skal jobbe hardt og motivere deg som kunde hver eneste gang vi har PT-time.

Ved avbestilling av oppsatt time skal dette varsles senest 12 timer før opprinnelig time ellers blir du som kunde fakturert.

Du som kunde har lest og er innforstått med vilkårene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *